Projekt rozbudowy budynku hotelowego w Karpaczu.
Projekt obejmował dobudowę skrzydła hotelowego z około 60 pokojami dwuosobowymi, salę restauracyjną oraz garaże podziemne.

 

Koncepcja budowy zespołu obiektu hotelowych w Mysłakowicach.
Dokumentacja obejmowała budowę czterech budynków - dwóch budynków "A" i dwóch budynków "B" wraz z zapleczem technicznym w obiektach, zespołem parkingów naziemnych oraz ciągów pieszo-jezdnych.

 

Projekt stalowej hali łukowej z poszyciem z wrorzywa sztucznego w Szklarskiej Porębie przy  ZSLOiMS

 

Projekt rozbudowy istniejącego budynku usługowego na mieszkalno-usługowy. Obiekt zrealizowany będzie w Szklarskiej Porębie przy głównej ulicy miasta. Dokumentacja obejmowała nadbudowę trzech kondygnacji z funkcją mieszkalną, nad istniejącym parterowym sklepem.