Aby rozpocząć prace nad projektem potrzebne są nam podstawowe dokumenty:

– Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla konkretnej Państwa działki (wniosek składamy w Urzędzie Miasta lub w Gminie, w zależności od lokalizacji).
– W Przypadku braku MPZP, należy uzyskać Warunki Zabudowy ( w tym przypadku przygotowujemy dokumentację do uzyskania takich Warunków).
– Warunki przyłączeniowe do sieci tj. energia/ gaz/ wod-kan (wnioski o wydanie warunków składamy odpowiednio u Gestorów sieci, takie wnioski również w Państwa imieniu możemy przygotować i złożyć).
– Badania gruntu wykonane przez Geologa.
– Mapa do celów Projektowych wykonana przez uprawnionego Geodetę (w skali 1:500).
– Wypis z ewidencji gruntów i z mapy ewidencyjnej (wydział geodezji).

Wszystkie powyższe dokumenty możemy za Państwa pełnomocnictwem i w Państwa imieniu uzyskać. Ponadto przygotowujemy dokumenty do uzgodnienia w Zakresie konserwacji Zabytków, a także uzgodnienia dotyczące zjazdu i połączenia naszej działki z drogą publiczną. Po wykonaniu Projektu Budowlanego PB cała dokumentacja jest przez nas składana do właściwego Urzędu w celu uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Urząd ma na to ustawowo 65 dni, zazwyczaj jest to krócej.